شرکت تعاونی مصرف کارمندی تک‌فاخر امین
timework

10 ساعت متوسط فعالیت شعب فروش در هر روز کاری

به جز ایام تعطیل رسمی همه روزه طبق ساعت زیر شعب فروش فعالیت می‌نمایند

صبح‌ها از ساعت 8   الی  14  بعد از ظهر

عصرها از ساعت 17   الی  21  شـب