شرکت تعاونی مصرف کارمندی تک‌فاخر امین

شعبه مرکزی فروشگاه :36227720 (051)

شعبه مرکزی حسابداری :36227723 (051)

سامانه پیامک : 30008844332211

پیامک رسان : 09151141081

ساعت کار صبح : 8 الی 14

ساعت کار عصر : 17 الی 21

مرحله جدید کالابرگ