شرکت تعاونی مصرف کارمندی تک‌فاخر امین

تاریخچه  !

  با همت پانصد تن از پاسداران كمیته انقلاب اسلامی مشهد باسرمایه اولیه پنج میلیون ریال تاسیس ودر مورخه 1364/12/06به شماره 4139تحت عنوان شركت تعاونی مصرف پاسداران كمیته انقلاب اسلامی مشهدوحومه به ثبت رسیدو از مورخه 1364/12/10با راه اندازی اولین شعبه فروش در محل كمیته انقلاب اسلامی صحرائی فعالیت خود را شروع نمود پس از ادغام نیروی های انتظامی (كمیته ، شهربانی وژاندارمری)در سال 1370 به شركت تعاونی مصرف ناحیه انتظامی خراسان تغییرنام داد .


موضوع فعالیت شرکت  :

فعالیت اصلی  طبق اساسنامه تامین نیازمندیهای مصرفی خدماتی آموزشی و غیره جهت رفاه حال اعضاء شامل كاركنان شاغل و بازنشسته وجانبازان وایثارگران و خانواده معظم شهداء و مستمر بگیران نیروی انتظامی ساكن در مشهد مقدس می‌باشد.